Informasjon til elever og foresatte om obligatoriske kartleggingsprøver i regning og lesing for Vg1

Det skal gjennomføres kartleggingsprøver for alle elever på Vg1 i August/September.

Faglærere informerer om gjennomføring og hensikten med prøvene.