Skolestart

Vg1: møter i kantina 0800.

Vg2 og Vg2: møter i kantina 1000.