Foreldremøte Vg1

Foreldre/foresatte til elever i Vg1-klassene, og elever i de samme klassene, inviteres med dette til møte på skolen torsdag 28. september 2017 kl. 18.30 - 21.00

Plan for kvelden:                 

18.30-18.45  Rektor ønsker velkommen

18.45-19.15  Klassemøter med kontaktlærere

19.15-21.00  Samtaler med faglærere, rådgiver og karriereveileder i kantina.

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

Annika Nordlund                

rektor