Vi utvider vårt realfagtilbud!

Fra neste skoleår tilbyr vi, som en av to skoler i Follo, det valgfrie programfaget modellering og programmering.

Faget inngår i et 2-årig nasjonalt forsøk for å styrke elevers kompetanse i programmering og tekniske fag.

Udir skriver: «Formålet med faget er blant annet å åpne for utforsking innenfor realfagene. Faget skal legge til grunnlag for kreativitet, kritisk sans og metodeinnsikt i realfagene. Videre skal faget gi et grunnlag for videre studier og arbeidsliv innen realfag» . Les mer om faget her: https://www.udir.no/kl06/PRM1-01/Hele/Komplett_visning»

Faget vil være aktuelt for elever i Vg2 og Vg3 studiespesialisering.