Avslutning for Vg3-elever 2018

Vi har den glede å invitere elever, foresatte og lærere til et avslutningsarrangement i forbindelse med at elevene avslutter sin skolegang ved Nesodden videregående skole mandag 18. juni kl. 18.30

 

Av plasshensyn kan hver elev bare ha med seg to personer.

Det vil bli enkel bevertning og vi må derfor be om at det betales kr. 100,- pr. familie ved inngangen, eller kr 50,- for enkeltperson.

For å få en oversikt over hvor mange personer som kommer, ber vi om at vedlagte slipp fylles ut og leveres i skranken senest mandag 11.6.2018 eller tilbakemelding på telefon 66 96 42 00 eller e – post: postmottak@nesodden.vgs.no