Foreldremøte for Vg2-klassene

Foreldre/foresatte til elever i Vg2-klassene, og elever i de samme klassene, inviteres med dette til møte på skolen: Torsdag 8. november 2018 kl. 18.30 – 21.00

18.30 – 19.00 Rektor ønsker velkommen

Foreldrerollen i russetiden – Innlegg fra russemødrene Anne Sæteren                 
og Kari Mathisen

19.00-19.30 Klassemøter med kontaktlærere

19.30-21.00 Samtaler med faglærere, rådgiver og karriereveileder i kantina

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen
Annika Nordlund
rektor