Lån og Stipend

Stønader fra Statens lånekasse

Utdanningsstipend kan gis til søkere avhengig av økonomien. De som er under 19 år er avhengig av foreldrenes og søkernes økonomi. Ved beregning av stønad nyttes et poengsystem basert på inntekten, formuen og forsørgelsesbyrden til foreldrene/forsørgerne.

Botillegg kan gis til søkere som må bo borte fra hjemstedet. Normalt vil en søker under 19 år som bor borte fra hjemmet i utdanningstiden ikke kunne få botillegg dersom reisen mellom hjemmet og skolen er mindre enn 3 timer (tur-retur). Det gjelder imidlertid en rekke særbestemmelser som gjør det mulig å få botillegg.

Lån: Ved tildeling av lån blir det tatt hensyn til søkernes inntekt og formue. Når søkeren er under 19 år blir det tatt hensyn til foreldrenes økonomi. D.v.s. at det på grunnlag av foreldrenes inntekt beregnes et tilskudd som går til fradrag ved lånetildelingen.

Ta kontakt med rådgivere hvis du lurer på noe om lån og stipend

Lånekassen