PC-ordning i Akershus fylkeskommune

Bærbar datamaskin på de ulike utdanningsprogrammer:

SSP: PC eller MAC

Helse: PC eller MAC

Elektro: PC

Media: Vi anbefaler MAC eller kraftig PC. Vanlig PC vil også fungere.

Oppdatert informasjon for skoleåret 2017/18:

Elev-pc-brosjyre 2017-18 (PDF: 1.2 MB)

Spesifikasjon modeller 2017-2018 (DOCX: 41.0 kB)

 

 Her finner du mer informasjon på fylkets hjemmeside:

 http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/ikt-og-elev-pc/

 

Kontaktpersoner

Jarle Eldegard

E-post jarle.eldegard@nesodden.vgs.no

Lars Kristian Hannevold

IKT - leder

Leder - IKT

E-post Lars.Kristian.Hannevold@nesodden.vgs.no