Ledige stillinger

Stilling Søknadsfrist Stillingsprosent
Lærer i historie og engelsk 31.05.2019 40%
Lærer i historie og engelsk 26.05.2019 100%
Tilkallingsvikar kantine 19.05.2019 %