Studiespesialisering

Studiespesialisering er utdanningsprogrammet for deg som vil videre til universitet eller høyskole. På Nesodden videregående kan du velge i et bredt fagtilbud innenfor de to programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Det er mulig å kombinere fag fra begge programområder.

Velger du fordypning i realfag, kan du enten velge ordinær realfaglig fordypning eller søke deg inn i den nye realfagsklassen vår.

Fra høsten 2016 utvider vi dessuten tilbudet i breddeidrett slik at du kan få fordypning i faget over to år.

Her ser du tlibudet vårt av programfag:

Nyheter på studiespesialisering

Realfagsklassen
Realfagsklassen i realfag er for deg som:
• liker matematikk og naturfag
• ønsker å ta fordypning i realfag i en egen klasse sammen med likesinnede
• er motivert for en ekstra innsats i et stimulerende miljø
• ønsker å legge et solid grunnlag for videre naturvitenskapelige studier
• eventuelt har tatt matematikk 1T på ungdomsskolen (ikke nødvendig)

I realfagsklassen år du gå sammen med elever som har de samme fagene som deg (unntatt 2. fremmedspråk). Et eget lærerteam har ansvar for klassen og samarbeider om tverrfaglige opplegg i undervisningen.

I Vg1 får du matematikk 1T (teoretisk), eller matematikk R1 dersom du tar 1T i 10. klasse. Du får også det attraktive og innovative programfaget «Teknologi- og forskningslære 1» i 5 skoletimer per uke i tillegg til de vanlige fagene.

I Vg2 får du matematikk R. I tillegg får du kjemi 1 og fysikk 1, og mulighet for å velge ett programfag til, for eksempel internasjonal engelsk, biologi eller teknologi- og forskningslære 2.

I Vg3 fortsetter du med full fordypning i valgte realfag. Du har tre muligheter; bedre tid til å jobbe med færre fag, flere programfag for bredere kompetanse, eller matematikk ved Universitetet i Oslo.

Dersom du ikke ønsker å gå i realfagsklassen, kan du heller velge realfaglig fordypning i ordinært løp.

Alle som har meldt interesse vil motta en e-post med informasjon om tilbudet kort tid før skolestart
Ytterligere informasjon vil bli gitt på foreldremøtet 18.08.True - life stories

Her er et knippe av tidligere elever og hva de sier om tiden ved Nesodden videregående.