Foreldremøte for Vg1-klassene  

Torsdag 9. februar 2017 kl. 18.30 – 21.00

 

Foreldre/foresatte til elever i Vg1-klassene og elever i de samme klassene, inviteres med dette til møte på skolen

 

Torsdag 9. februar 2017 kl. 18.30 – 21.00

                 

18.30-18.45  Rektor ønsker velkommen

18.45-19.15  Klassemøter med kontaktlærere

19.15-21.00  Samtaler med faglærere, rådgiver og karriereveileder i kantina.

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

Annika Nordlund              

rektor