Informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte for foresatte til nye Vg1-elever torsdag 17. august kl. 18.30-20.00 i skolens kantine.

Program:

o   Hva har vi gjort i dag?
o   Presentasjon av skolen
o   Mål, retter og plikter, fraværsreglement
o   Vurdering
o   Skolemiljø, samarbeid mellom skole og foresatte