Nyheter

Prosjekt om menneskerettighetene

Klasse 1STB har i samfunnsfag hatt et prosjekt om menneskerettighetene der elevene har skrevet tekster og illustrert disse, og i norsk har de også skrevet dikt med utgangspunkt i menneskerettighetene.

- Vi er her for deg!

Janne og Andreas er elev-, lærling- og mobbeombud i Akershus. Nå svarer de på spørsmål og gir råd til elever og lærlinger på Snapchat og Facebook.

Besøk av 10. klasse

10. klassinger fra hele Follo-regionen besøker skolen vår nå i oktober.

Informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte for foresatte til nye Vg1-elever torsdag 17. august kl. 18.30-20.00 i skolens kantine.

Åpningstider

Her kan du finne informasjon om åpningstider i sommer.

Informasjon om skolestart

Vi ønsker alle elever hjertelig velkommen til skolestart torsdag 17. august. Vg1-elever møter i skolens kantine kl. 08.00. Skoledagen varer til kl. 20.00. Elever i Vg2 og Vg3 møter i kantinen kl. 10.00.

Nesodden videregående skole

Foreldremøte for VG3

Torsdag 6. april kl. 18.30 – 20.00 i sko­lens kantine

Matte i vinterferien

Nesodden videregående skole

Foreldremøte for Vg1-klassene  

Torsdag 9. februar 2017 kl. 18.30 – 21.00

Biologiekskursjon

Biologiklassen var på marinbiologisk feltkurs i Fredrikstad