Reglement for heldagsprøver

• All form for kommunikasjon er forbudt.
• Mobiltelefoner, smartklokker ol. legges frem ved kateteret/Mobilhotell enten avskrudd eller i flymodus.
• Minnepenn og annet som kan brukes til deling av informasjon er ikke tillatt.
• Vakt skal tilkalles når elevene er ferdig og skal levere. Eleven leverer besvarelsen på ITSL.
• Det er ikke lov å bruke hodetelefoner ol. under prøvene.
• Skolen kan sjekke pc ved mistanke om juks.
• Elevene kan ikke handle i kantina under lufting. Må ta med matpakke.