Skolestart 2019

Vi ønsker alle nye og nåværende elever velkommen tilbake til nytt skoleår tirsdag 20 august 

 

Oppmøte Vg1: kl 10.00 i kantina. Foresatte ønskes velkommen til foreldremøte kl 18.00

Oppmøte Vg2 og Vg3: kl 08.00 i kantina

 

Tirsdag 20. august:
Vg1 har 9-timers skoledag!
Kl. 10.00-10.30: Vg1 ønskes velkommen i kantina
Kl. 10.30-12.00: Samling i klasserommet med kontaktlærer
Kl. 12.00--12.45: Lunsj serveres i kantina
Kl. 12.45-14.25: Lek og aktiviteter ute og i hallen, problemløsing og elevrådsinformasjon. Klassene holder sammen.
Kl. 14.30-14.45: PAUSE
Kl. 14.45-17.00: I klasserommet med kontaktlærer og fadderne. 14.45-15.45: Escape Box. 15.45- 17.00: Diverse aktiviteter. Forberede innslag til foreldremøtet
Kl. 17.00-17.45: Felles middag (Pizza og is)
Kl. 18.00-19.00: Foreldremøte

Vg2 og Vg3:
Kl. 08.00-08.15: Elevene ønskes velkommen i kantina
Kl. 08.15-09.35: Klassen møter kontaktlærere og blir kjent, utarbeider felles regler for klassen og snakker om mål for skoleåret
Kl. 09.45-1320:
Vg2 SSP / 2MKA: Fagdag i fremmedspråk
Vg3 SSP: Fagdag i religion
3PBA: Fagdag med kontaktlærer Henning
3MKA: Forberede fotografering med Eva og Knut Einar frem til kl 12.45. Ta bilder av Vg1 elevene til 14.25
Vg2 EE/HA/BU: Fagdag programfag
Kl. 11.20-11.45: Lunsj