Foreldremøte for Vg1-klassene

Foreldre/foresatte til elever i Vg1-klassene, og elever i de samme klassene, inviteres med dette til møte på skolen Onsdag 25. september 2019 kl. 18.00 – 20.00
18.00 Rektor ønsker velkommen
Informasjon om skolens arbeid med elevmiljøet og rusforebyggende arbeid. Politiet er invitert.
18.30-19.15 Klassemøter med kontaktlærere
19.15-20.00 Samtaler med faglærere, rådgiver og karriereveileder i kantina.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Annika Nordlund
rektor