Foresatt - pålogging

Foresattpålogging i VIS er nå klar til bruk.

Link til pålogging (VIS) ligger på skolens hjemmeside.

Foresatte skal logge seg på via ID - porten og pålogging forutsetter at foresatte har registrert seg i VIS (via Nesodden vgs) med personnummer, navn, etc.

De som ikke har registrert seg må fylle ut følgende skjema, og få gitt det til
kontoret på skolen.

Foresattpålogging gjelder kun for elever som er under 18 år.

 

Informasjon om fravær i videregående skole:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/

 

Forklaring av fraværskoder:

D: Dokumentert fravær:
Benyttes ved dokumentasjon fra lege, tannlege, 
psykolog, velferdsgrunner, politisk arbeid. Kommer på vitnemålet,
men teller ikke på fagfraværet.

!: Andre skolerelaterte aktiviteter:
Benyttes når skolen har planlagt en annen opplæring for eleven i denne økta.
Økta skal gjennomføres på et annet tidspunkt. Kommer ikke på vitnemålet.
Teller ikke på fagfravær.

R: Annen utdanning (uavhengig studiearbeid etter avtale,
administrativt fravær, 
elevråd, mm):
Benyttes ved elevrådsarbeid, samtale med rågiver/helsesøster/ledelse, avtalt studiearbeid. Kommer ikke på vitnemålet, og teller ikke på fagfraværet.

X: Annet fravær:
Brukes ved fravær uten dokumentasjon (og uten melding fra elev/foresatt). 
Teller på fagfraværet og kommer på vitnemålet.

M: Annet fravær, med melding:
Benyttes når eleven har informert skolen om årsak til fraværet, men
fraværet er udokumentert.
Kommer på vitnemålet, og teller på fagfraværet.

§: Trukket fra på vitnemål etter søknad