Registrering av foresattinformasjon

Skolen innfører et nytt sms-varslingssystem, og for å få dette til trenger vi hjelp fra dere.

Vi ber derfor alle foreldre/foresatte om å registrere kontaktinformasjon i skjemaet under. Også foresatte til elever over 18 år bes registrere opplysninger, slik at vi har muligheten til å nå alle ved behov. Vi ivaretar selvfølgelig personvernet til elever over 18 år.

Det er nødvendig å registrere personnummer i denne prosessen.

Informasjon fra Viken fylkeskommunens om ansvar som databehandler.

Det er frivillig å registrere denne informasjonen.

Frist: 5. mars.

Skjema for registrering av oppysninger.