Kontaktinformasjon

Her finner du kontaktinformasjon til rektor og andre ansatte nå i perioden det gjennomføres digital opplæring.

Til alle elever og foresatte
 
Vi er inne i en krevende tid, og noen av dere vil får behov for råd, veiledning og støtte på ulike måter. Lærerne deres vil være tilgjengelige for dere, men også skolens ledelse og viktige nøkkelpersoner. Ikke nøl med å ta kontakt!
 
Rektor Annika Nordlund
Mob: 977 62 686
 
IKT-ansvarlig Lars Kristian Hannevold
Mob: 906 09993
 
Elevtjeneste vil være tilgjengelig for veiledning og samtaler med elever som normalt i denne perioden. Rådgivere, miljøarbeidere og karriereveileder kan kontaktes på telefon og epost (se informasjon under) mellom kl 08 – 1530 mandag til fredag.
 
Rådgiver Ida Charlotte Johnsen:
Mob: 928 57 751
 
Rådgiver Brit Magelie:
Mob: 958 61 145
 
Karriereveileder Elizabeth Diskin:
Mob: 406 24 631
 
Helsesykepleier Trude Midtgaard
Mob: 404 37 359/480 67 498
 
Miljøarbeider Matias Østebø:
Mob: 936 55 110
Matias kan kontaktes via Messenger
 
Miljøarbeider Wasi Naqvi:
Mob: 980 32 395
Wasi kan kontaktes via Messenger