Undervisning fremover

Slik blir undervisningen på Nesodden videregående skole frem til påske

TIL ELEVER:

 • Det blir krevende å få til et godt opplæringstilbud, og jeg ber om at dere alle tar ansvar for at læringen blir best mulig i tiden fremover.
 • All undervisning, oppgaver, innleveringer og vurderinger vil nå foregå på digitale arenaer. Ingen elever skal være på skolen eller i praksis.
 • Vi følger timeplanen i alle fag, og dere må være pålogget når timene begynner. Beskjeder fra lærere kommer på It’s Learning, og vi vil bruke teams til gjennomføring av undervisning.
 • Dere vil bli bedt om å levere ganske mange oppgaver nå, og dette er viktig for at lærerne skal kunne følge med på arbeidet deres. Det er ikke alt som må vurderes, men dette får dere nærmere beskjed om fra lærerne. Vi gjennomfører vurderingssituasjoner etter planen. Dette er viktig for deres læring og vurderingsgrunnlag i faget, men det er ikke sikkert dere får karakterer på samme måte som før. Vurderinger vil foregå på ulike måter, skriftlig og muntlig i grupper eller med hver enkelt. Lærerne vil gi dere beskjed om hvordan det gjennomføres.
 • Dersom dere ikke følger undervisningen og vurderinger vil det være fare for at dere ikke får karakter på grunn av manglende vurderingsgrunnlag. Det kan også gi nedsatt karakter i orden.
 • Ved sykdom, som hindrer deltagelse i opplæringen må det som vanlig gis beskjed til kontaktlærer i melding på It’s learning.
 • Dersom noen trenger å hente noe på skolen så kan dere det. Ring resepsjonen dersom dørene er stengt (tlf: 66 96 42 00)
 • Rådgivere, miljøarbeidere og helsesykepleier er tilgjengelig for dere. Se kontaktinformasjon i egen sak.
 • Trenger du PC-hjelp kan du kontakte Lars-Kristian (tlf: 906 09 993).
 • Ta vare på dere selv og hverandre!

TIL FORESATTE:

 • Vi oppfordrer foresatte til å motivere elevene til skolearbeid. Timeplanen skal følges
 • Ta kontakt med kontaktlærer ved behov.
 • Både for elever og ansatte er situasjonen krevende, og derfor må vi ha en del tydelige rammer. Elevene må være pålogget undervisningen ifølge normal timeplan, og følge instrukser fra lærer. De vil nok få mye å gjøre, med noe større mengde innleveringsoppgaver. Vi anser dette som viktig for å hjelpe elevene med å strukturere skoledagene, og for at vi skal kunne følge læringen. Vurderingssituasjoner vil også gjennomføres. Dette er viktig for elevenes læring og for lærers mulighet for veiledning.
 • For elevene blir kontaktpersonene på skolen først og fremst lærerne, men også ledelse og elevtjenesten er tilgjengelig, se eget innlegg med kontaktinformasjon.
 • Følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der vil det være mye aktivitet.

 

Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har behov for det. Vi er her!

Med vennlig hilsen, 

Annika Nordlund

rektor