Hilsen fra rektor

Kjære alle fantastiske elever (og foresatte)! Nå har vi drevet nettskole i to uker, og jeg savner dere og alle ansatte på skolen! Vi har blitt gode på digital samhandling, men jeg synes ikke det kan erstatte fysiske møter og det gode livet på skolen.

 

Foreløpig er skolen stengt til etter påske, men dessverre må vi være forberedt på at det kan vare lenge. Vi vet også at skriftlig eksamen er avlyst for alle i videregående skole. Det er veldig mye som er helt annerledes enn vi er vant til, og det kan være tungt for en del av dere. Nettskole og digital undervisning oppleves veldig forskjellig – der noen ser gode muligheter for utvikling synes andre savnet av hverdagen er det verste. For alle er det krevende å tilpasse seg alt det nye.

Fremmøte
Det er svært viktig at dere møter opp og deltar aktivt i undervisningen, og at dere er i kontakt med alle lærerne. Selv om det ikke føres fravær så registrerer alle lærere hvem som deltar og gjør det de skal. Det er viktig for dere å sikre et så godt vurderingsgrunnlag som mulig, og manglende deltagelse vil i verste fall kunne føre til at dere ikke får karakter i faget.

Vurdering
Det viktigste med undervisningen er alltid at dere skal lære best mulig, og få den kompetansen dere trenger videre i livet. Vurdering underveis er en viktig del av læringen, men også avgjørende for karakteren dere får på slutten av året. Vi må prøve ut ulike vurderingsformer, så i tillegg til skriftlige prøver og innleveringer vil dere nok gjennomføre muntlige prøver og fagsamtaler i mange fag.

Samarbeid og støtte
Det er viktigere enn noen gang at vi samarbeider godt og bidrar til at alle lærer og har det bra. Tenk på de rundt deg, og ta kontakt med hverandre. Klassechatten kan være viktig nå! På skolen er rådgivere, helsesykepleier, miljøarbeidere og ledelse i full aktivitet, i tillegg til lærerne, og dere må aldri nøle med å ta kontakt! Jeg anbefaler dere å følge skolen på Facebook og Instagram, og gjerne bidra selv også. Det er hyggelig når vi ikke kan møtes 😊

Jeg er så stolt av hvordan dere elever fortsetter å stille opp i nettskolen! Jeg vet at det er ekstra krevende nå å skulle stå opp om morgenen og begynne skolearbeidet. Det er imidlertid veldig viktig på alle måter at vi beholder så mye av det normale som vi kan. Jeg har virkelig tro på at vi sammen skal komme oss gjennom denne perioden. Ta godt vare på dere selv og hverandre!

Med varm hilsen,
Annika