Vitnemål og kompetansebevis

Her finner du viktig informasjon om vitnemål og kompetansebevis for elever og privatister.

Vitnemål og kompetansebevis for årets avgangselever i Vg3 og Vg2 YF vil fortløpende bli skrevet ut og sendt i posten fra ca. 23.06.20.

Elever som mottar vitnemål får normalt en elektronisk kopi av vitnemålet på Samordna opptak sine søkesider innen 1. juli. Elever er selv ansvarlig for å sjekke at det ligger der. Hvis dokumentasjonen ikke ligger på Samordna opptak sine søkesider, må eleven selv laste det opp. Kompetansebevis blir ikke lastet opp hos Samordna opptak.

Har du kompetansebevis eller et vitnemål av eldre dato, må du laste opp et bilde eller PDF av kompetansebeviset/vitnemålet ditt i søknaden på Samordna opptak.

Elever på Vg1 og Vg2 SSP og Vg1 Yrkesfag vil ikke få tilsendt dokumentasjon før ved avsluttet utdanningsløp.

Alle privatister og tidligere elever som ønsker å bestille nytt vitnemål og/eller kompetansebevis må bestille på post@nesodden.vgs.no.

FRIST for å bestille dokumentasjon er onsdag 24. juni 2020, for å motta denne innen 1. juli 2020. Privatister som har eksamensresultater fra andre fylker enn tidligere Akershus må fremvise kompetansebevis fra privatistskolen som gyldig dokumentasjon.

Vi ber om at tidligere elever tar kontakt før 1. juli om de ønsker å få skrevet ut ny dokumentasjon før 1. august.

Skolens kontor vil ikke være betjent i uke 29 og 30.