Velkommen til skolestart tirsdag 18. august!

Vi ønsker alle elever hjertelig velkommen til skolestart tirsdag 18. august.

Av smittevernhensyn kan vi ikke samle dere i kantina slik vi pleier, så vi ber alle om å gå til klasserommene.

Vi vil stå utenfor skolen og veilede alle om hvor de skal gå, slik at vi er helt sikre på at alle finner frem.

Elever i Vg2 og Vg3 møter kl. 08.00

Elever som skal begynne i 
Vg1 studiespesialisering møter kl. 10.00

Elever som skal begynne i Vg1 yrkesfag (elektrofag, helse- og oppvekstfag eller IKT og medieproduksjon) møter kl. 10.30