Prosjekt om menneskerettighetene

Klasse 1STB har i samfunnsfag hatt et prosjekt om menneskerettighetene der elevene har skrevet tekster og illustrert disse, og i norsk har de også skrevet dikt med utgangspunkt i menneskerettighetene.

 
Dette er også en deltakelse i en konkurranse utlyst av FN-sambandet, se https://www.fn.no/Undervisning/VGS/FN-avis