Foreldremøte for Vg1-klassene

Foreldre/foresatte til elever i Vg1-klassene, og elever i de samme klassene, inviteres med dette til møte på skolen Torsdag 27. september 2018 kl. 18.30 – 21.00

18.30-18.45  Rektor ønsker velkommen

18.45-19.15  Klassemøter med kontaktlærere

19.15-21.00  Samtaler med faglærere, rådgiver og karriereveileder i kantina.