Yrker i fremtiden

Tradisjonelle arbeidsplasser forsvinner og erstattes av arbeidsplasser som krever teknologisk og teoretisk kompetanse i det å kommunisere digitalt, ved hjelp av tekst, lyd og levende bilder.  Rundt 80% av befolkningen jobber  tjenstesektoren, og arbeidsdagen består av kommunikasjon med kunder og kolleger. Alle bedrifter og organisasjoner har i dag egne informasjonsavdelinger. En bakgrunn fra Medier og kommunikasjon er derfor svært nyttig i de aller fleste yrker.Dette er eksempler på yrker der en bakgrunn innen Medier og kommunikasjon kan gi deg en stor fordel. Yrkene forutsetter normalt høyskolestudier i tillegg til videregående.

Markedsfører

Utforming av markedsføringskampanjer. Gjennomføing av markedsundersøkelser. Ledelse av en bedrifts markesføringstiltak og kundekontakt

P.R. (Public relations) – leder

Utforming av bedrifters relasjon til kunder, nærmiljø, samfunn og presse. Utforme politiske partiers mediekampanjer. Utforme organisasjoners mediekampanjer.

Reklamekonsulent

Kreativt arbeid: utforme reklamekampanjer, visuell kommunikasjon, tekstutforming. Utforme reklamestrategier; lede og gjennomføre store kampanjer over mange medier.

Kommunikasjonsleder

Jobbe med bedrifters kommunikasjon med omverdenen: Kunder, presse, myndigheter, lokalmiljø. Jobbe med bedriftes kommunikasjon med de ansatte. Utvikling av websider og lokal- TV for bedrifter/organisasjoner.

TV/Radio/film – tekniker

Gjennomføring av TV og Radiosendinger, både for store riksdekkende kanaler og nå etterhvert: aviser som har egne TV – stasjoner. TV/Radio/film – produsent.

TV/Radio/film – regissør

Inneha kunsterisk ansvar for innholdet i TV/Radio – sendinger og filmer.

TV–journalist

Utvikle og lage TV–programmer. Programleder på TV/Radio. Lage TV–reportasjer av ulike typer for TV – magasiner og nyhetssendinger.

Informasjonskonsulent/-rågiver/-assistent

Jobbe med informasjonsdesign i bedrifter. Ansvar for kommunikasjonsstrukturer i bedrifter.

Språkekspert/tolk/oversetter

Arbeide i utenriksdepartementet hjemme eller på ambassader. Arbeide med asylsøkere, innvandring. Jobbe med eksport av varer til andre land/kulturer

Personalledelse

Lede og utvikle en bedrifts menneskelige ressurser. Jobbe med ansettetelser, arbeidsmiljø, informasjon og kommunikasjon med ansatte i bedrifter.

Hotell og reiselivsledelse

Utvikle reieselivsnettverk og nye tjenster/produkter innen reiseliv og turisme.

Industridesigner

Kreativt arbeid: Utvikle design for nye produkter. Utvikle strategier for bedrifters visuelle profiler.

Grafisk designer

Utvikle logoer og visuellt materiell for bedrifter, aviser og magasiner. Lage reklamemateriell for ulike medier: annonser, plakater, reklamefilmer etc. Formgivning av magasiner, brosjyrer, bøker, forsider etc.

Bedriftsleder

Kommunikasjon er den viktigste ledelsesferdigheten, så bedriftsledelse både privat og offentlig er en svært aktuell karriere for mennesker med kommunikasjonsbakgrunn.

Web-designer

Ha ansvar for bedrifters og organisasjoners webløsninger. Utvikle nye multimediale kommunikasjonsløsninger for bedrifter og organisasjoner.

Illustratør/formgiver

Illustrasjon av bøker, tidskrifter, aviser. Utforming av layout for trykte medier.

Tekniker

Programvarespesialist i bedrifter og mediehus.

TV og Radiotekniker

Lydtekniker. Jobbe med spesialeffekter.

Sosialantropolog

Studere og jobbe med fremmede kulturer, deres egenart og kommunikasjon med andre kulturer