Tilrettelegging på eksamen

Hvis du har behov for tilrettelegging på eksamen må det søkes særskilt om dette.

Søknad leveres til opplæringsleder Tine Merakerås og må være oss i hende senest 2 måneder før eksamen. Tine Merakerås informerer om regler og vilkår for tilrettelegging på forespørsel.