Skolemiljøkoordinator / miljøarbeiderteam

Skolens miljøarbeider heter Matias Østebø.

Miljøarbeideren arbeider tett på elevmiljøet på skolen med mål om å skape og opprettholde et godt skolemiljø. Trygghet og trivsel hos elevene er viktig, og vi på Nesodden vgs jobber målrettet for å skape dette. Miljøarbeideren er tilgjengelig for alle skolens elever hele skoledagen og har taushetsplikt.

Miljøarbeideren samarbeider og veileder elevrådet, idrettsstyret og andre elevgrupperinger for å sette i gang miljø og trivselsskapende tiltak på skolen. I tillegg sitter miljøarbeideren som verneleder for elevene og sammen med elevene jobber for at skolens elever skal ha et best mulig fysisk og psykososialt læringsmiljø. Hvis du som elev har et forslag til noe positivt man kan gjøre for elevenes skolemiljø så ikke nøl med å ta kontakt.

Miljøarbeider jobber ut fra skolens handlingsplan for arbeid med skolemiljøet og kapittel 9a i Opplæringsloven, som også handler om å forebygge og forhindre mobbing og redusere frafall i skolen. Han jobber også med forebyggende rusarbeid.  Ved å være synlig i skolens elevmiljø, i kantina, i gangene og skolehagen er målet å sikre alle elever en trygg og trivelig skolehverdag.

Miljøarbeideren kan også være tilstede i undervisningen for å bistå elever og lærere. Enkeltelever kan følges opp av miljøarbeider med ulike tiltak, og gjennom sosialpedagogiske samtaler. Miljøarbeider samarbeider tverrfaglig, med rådgivere, skolehelsetjenesten og PPT.

Miljøarbeideren er tilgjengelig for deg dersom du ønsker å fortelle noe du kanskje synes er vanskelig å snakke om med venner eller foresatte.

Miljøarbeiderens kontor finner du rett ved siden av biblioteket
og kan kontaktes på telefon, epost, itls eller ved oppmøte. Du trenger ikke å ha en avtale på forhånd, du kan komme innom for en samtale hvis du ønsker det.

Kontakt:

Epost: matias.ostebo(a)nesodden.vgs.no
It´s Learning: matias
Facebook: Matias Østebø
Tlf. 66964239