Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er en instans i forhold til utredning av vansker og vurdering av behov for tilrettelegging i videregående opplæring. Vi tilbyr tjenester til elever, lærlinger, lærekandidater og ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

De ansatte i den fylkeskommunale PPT er pedagoger og psykologer med pedagogisk-psykologisk rådgivning som spesialfelt. Ungdom og foresatte kan ta direkte kontakt. Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.

PPT tilbyr samtaler, hjelp og veiledning i saker som har betydning for din opplæring. Vi foretar utredninger og er sakkyndige i opplæringsspørsmål. Vi viderehenviser og samarbeider med andre instanser etter behov.

PPT arbeider med
• Psykiske vansker
• Læringsmiljø
• Lære- og fagvansker

Her henvender du deg:
Du kan ta kontakt med lærer eller rådgiver på skolen, som hjelper deg med å kontakte oss. Eller du kan selv ta direkte kontakt med oss. PPT er fast på Nesodden videregående skole hver onsdag i uka.

PP- rådgivere på Nesodden videregående skole er pr dato:

Torgeir Granvik Andersen
Fagleder PPT
Veiledningssenteret Follo
Akershus Fylkeskommune
Raveien 9, 1430 Ås
Tlf:64964566/92043555
Torgeir.Granvik.Andersen@afk.no

Tonje Vestby
64 96 45 74/408 79 375
Tonje.Austad.Vestby@afk.no


Ta kontakt for avtale.

PPT`s hjemmeside:
http://www.veiledningssentrene-akershus.no/om-veiledningssentrene/follo/