Rådgivere

Du kan komme i kontakt med oss ved å skrive mail eller bruke melding via It’s Learning. Du kan også nå oss på telefon eller komme innom kontoret vårt. Kontaktlærer elle faglærer kan også formidle kontakt.

Skolens rådgivere:


Brit Magelie: sos.ped.rådgiver
Jobber mest med elever som har ulike typer vansker knyttet opp mot skole og fag.
Kontoret hennes finner du i fløyen mot idrettshallen, like ved biblioteket.
Brit.magelie(a)nesodden.vgs.no

Ida Charlotte Johnsen: spes.ped.rådgiver
Jobber med elever som trenger spesialpedagogisk oppfølging.
Ida.Charlotte.Johnsen(a)nesodden.vgs.no


Elizabeth Diskin: karriereveileder
Veileder elever mht skolevalg, studier og videre jobb.
elizabeth.diskin@nesodden.vgs.noMinoritetsrådgiver Ubah Aden

Ubah Aden jobber for elever i vanskelige situasjoner. Hennes oppgave er å bidra til at ungdom fullfører og består videregående opplæring som et ledd i å forebygge tvangsekteskap, negativ sosialkontroll og kjønnslemlestelse.
Minoritetsrådgiveren er en del av regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Mer informasjon om Handlingsplanen, kan man lese på IMDI's nettside Integrerings- og mangfoldsdirektoratet https://www.imdi.no/

Aktuelle spørsmål elever, lærere og andre ansatte kan komme til rådgiveren med:
• Krysskulturelle utfordringer - forventninger fra to kulturer
• Spørsmål rundt kjærlighet, forlovelse og ekteskap
• Frykt for tvangsekteskap
• Frykt for å bli etterlatt i utlandet
• Kulturrehabilitering
• Integreringsutfordringer
• Problemer med venner og familie
• Frykt for vold og trauma
• Muligheter og valg - utdanning, jobb og andre ting
• Kontroll eller frihetsbegrensinger
• Bekymring for en venn/venninne i en vanskelig situasjon
• Eller bare vil snakke med en voksen

Ubah er på skolen tirsdager.