Branninstruks

Brannalarm = vedvarende uling med sirene i lange støt.

Varsling av brann

Den som oppdager brann i skolen, slår alarm ved å knuse ruten i et av brannmeldingsapparatene og trykke på knappen. Vedkommende må deretter, om mulig, melde seg på skolens kontor eller ved oppstillingsplass ute.

Skolens kontor varsler BRANNVESEN , TLF. 110.

Utenom kontortid/skoletid må den som oppdager brann, også sørge for at brannvesenet blir varslet.


FEILMELDING: Ring 69201700 innen tre minutter og varsle feilmelding.

Utmarsjering

1. Så snart brannalarmen går, eller det på annen måte er varslet brann, skal klassen/gruppen øyeblikkelig gjøre seg klar til å marsjere ut. Åpne vinduer skal lukkes. Læreren tar plass ved døren for å lede utmarsjen.

2. På hvert av skolens rom er angitt hvilken rømningsvei som skal benyttes.

3. Elevene forlater klasserommet på en rekke. Læreren ser etter at alle kommer ut, og at døra blir lukket. Elever med spesielle handikap blir hjulpet av kamerater som på forhånd er instruert om å gjøre det. Marsjen skal foregå i rask, men jevn gange. Ingen må ta med seg veske, yttertøy eller andre ting fra klasserom eller korridor.

4. Skulle klassens/gruppens rømningsvei på grunn av omstendighetene være sperret, må læreren lede elevene ut gjennom en av de andre utgangene. Evakuering gjennom vinduer må bare skje i nødsfall.

5. Kryp langs gulvet dersom det er mye røyk!

6. Så snart klassen/gruppen er kommet ut, skal elevene – under ledelse av læreren som tar med klasseprotokollen – marsjere i rekke til en av oppstillingsplassene i henhold til oppslag.
Læreren kontrollerer at alle er kommet med. Dersom en elev savnes, rapporterer lærereN dette til den som har opprop på oppstillingsplassen. Alle avventer nærmer ordre. Oppstillingsplassen må ikke forlates.

7. Elever som ikke har undervisning, rømmer og stiller seg i følge plan for det rom hvor de befinner seg.

8.Lærere som ikke har undervisning og annet personale rømmer og stiller opp i følge plan for det rom hvor de befinner seg.

9. Utenom skoletid rømmes etter samme mønster som er trukket 
opp i punkt 1 – 8.

Slukking av brann

I de første minuttene kan enhver brann slukkes. Prøv å slukke brannen straks med brannslukningsapparatene, brannslange eller kvel varmen på annen måte. Dersom det brenner i elektrisk anlegg, bruk ikke brannslangene før strømmen er koblet av.

Slukningsmateriell

Elevene og alle ansatte skal ha kjennskap til hvor nærmeste slukningsapparat og vannslange befinner seg, og hvordan disse skal brukes.

Brannøvelser

Brannøvelser holdes 2 ganger pr. skoleår.