Informasjon om klagefrister på standpunktkarakterer

Det er anledning til å klage på alle standpunktkarakterer.

Spesielt for elever i Vg3 og Vg2 YF: Hurtigklagefrist

Elever i Vg3 og Vg2YF kan få karakterklager behandlet før sommerferien ved hurtigklagebehandling. Om det blir gitt medhold, skrives det ut nytt vitnemål.

Elevene kan også klage innenfor ordinær klagefrist som er 10 dager etter at elevene er gjort kjent med standpunktkarakterene. Klagen blir da behandlet til høsten, og det blir skrevet ut ny dokumentasjon ved medhold.

Alle elever kan klage innenfor ordinær frist.

 

Klagefrister våren 2020:

Vg3 og Vg2YF

Hurtigklagefrist: 12.6. kl. 15.00

Ordinær frist: 19.6. kl 15.00

Vg2SSP og Vg2 MK programfag

Ordinær frist: 19.6. kl 15.00

Vg2 fremmedspråk og matematikk 2P

Ordinær frist: 29.6. kl. 15.00

Vg1 alle klasser

Ordinær frist: 29.6. kl. 15.00

 

Før dere klager er det viktig at dere setter dere godt inn rettigheter og plikter man har som klager. Dere finner viktig informasjon og klageskjema i denne lenken:

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/klage/klage-pa-karakter-akershus/

Alle klager leveres i skolens resepsjon. VIS skal ikke brukes til klager denne våren.

 

Ved spørsmål ta kontakt med assisterende rektor Ragne Hilde Solum på ragnes@viken.no

 

 

 

ass. rektor

Nesodden vgs

 

99267927/66964206