Lån og Stipend

Stønader fra Statens lånekasse

Utdanningsstipend kan gis til søkere avhengig av økonomien. De som er under 19 år er avhengig av foreldrenes og søkernes økonomi. Ved beregning av stønad nyttes et poengsystem basert på inntekten, formuen og forsørgelsesbyrden til foreldrene/forsørgerne.

Bostipend kan gis til søkere som må bo borte fra hjemstedet. Normalt vil en søker under 19 år som bor borte fra hjemmet i utdanningstiden ikke kunne få botillegg dersom reisen mellom hjemmet og skolen er mindre enn 3 timer (tur-retur). Det gjelder imidlertid en rekke særbestemmelser som gjør det mulig å få botillegg.

Vilkår for rett til bostipend

Du må være borteboer
Du kan ikke bo sammen med foreldrene dine.

Mer enn fire mil mellom foreldrehjem og skole
Hvis avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er fire mil eller mer hver vei, vil du ha rett til bostipend. For lærlinger med ungdomsrett er det avstanden mellom foreldrehjemmet og arbeidsstedet som avgjør.

Reisetiden er tre timer tur-retur eller mer
Hvis avstanden er mindre enn fire mil mellom foreldrehjemmet og skolen, men reisetiden mellom foreldrehjemmet og skolen er minst tre timer tur-retur hver dag, har du rett til bostipend. Lærestedet må bekrefte at du oppfyller kravet til bostipend på grunn av reisetid.

Særlige forhold
Hvis du ikke oppfyller kravene til reisetid eller avstand, kan du ha rett til bostipend hvis det er særlige forhold av personlig eller sosial karakter, som gjør at du ikke kan bo hjemme.

Lån:

Ved tildeling av lån blir det tatt hensyn til søkernes inntekt og formue. Når søkeren er under 19 år blir det tatt hensyn til foreldrenes økonomi. D.v.s. at det på grunnlag av foreldrenes inntekt beregnes et tilskudd som går til fradrag ved lånetildelingen.

Utstyrsstipend

Undervisningsåret 2017-2018 -

Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. Du får 1 014, 2 245 eller 3 750 kroner i stipend per år, avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet. Utstyrsstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener.

Utbetaling av utstyrsstipend

Du får hele utstyrsstipendet utbetalt ved skolestart. Har du søkt om stipend for bare ett semester (halvt skoleår), får du halve beløpet

Søknadsfrister for stipend og lån

Våren 2018     15. mars
Høsten 2018     15. november

Ta kontakt med rådgivere hvis du lurer på noe om lån og stipend

 

Lånekassen