Skolens fellesområder herunder skolegårder, kantine, korridorer, fellestoaletter og andre åpne områder er offentlige og vil kunne bli gjennomsøkt med narkotikahund flere ganger i året. Besøkene er uanmeldt.

Dette er en del av den samlede innsatsen poliitet og skolen gjør for å forebygge narkotikaovertredelser.

Her kan du lese hele avtalen (PDF: 194 k)