Vurdering

Vi vet at vurdering har stor innvirkning på elevenes og lærlingenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål. Alle skolens ansatte er opptatt av at du skal oppleve optimal læring, og du vil derfor få underveisvurdering med og uten karakter gjennom hele skoleløpet.

Les mer om vurdering hos AFK og UDIR her.