Skolens avdeling på Sunnaas sykehus

Vi legger til rette for at barn, unge og voksne med rett til opplæring får undervisning også mens de er pasienter ved sykehuset.

Målsetting:
•    Mestring
•    Fokus på «hele» mennesket
•    Muligheter videre – forhindre frafall

Formål:
•    Tilpasset opplæring for den enkelte
•    Opplæring etter opplæringsloven med særlig vekt på grunnleggende ferdigheter
•    Utvikle relevant kompetanse
•    Formidle kunnskap

Verdier:
•    Verdighet
•    Samarbeid
•    Respekt
•    Kvalitet

Opplæringen foregår etter individuelt tilpasset timeplan mellom 09:00 – 15:30

Hvem blir elever hos oss?
•    Alle barn og unge som går på skole i hjemkommunen/hjemfylket, samt førskolebarn og voksne som har rett til spesialpedagogisk hjelp og opplæring etter Opplæringsloven.
•    Du vil få opplæring tilpasset dine øvrige aktiviteter på sykehuset.
•    Opplæringen foregår i hovedsak i skolens lokaler i bygg G.
•    Skolen samarbeider med og bidrar ved tilbakeføring til hjemskolen.
•    Det er en fint hvis du kan ha med deg dine skolebøker.
•    Samarbeidspartnere: SunHF, Hjemskole, PPT, NAV, Statped

Lov om grunnskolen og videregående opplæring:
§ 13-3 a.Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i helseinstitusjoner.
§ 4A-2.Rett til spesialundervisning på grunnskolens område
Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring. Her må PPT inn og vurdere om pasienten har rett til opplæring hos oss.

Ansvar:
Akershus fylkeskommune v/Nesodden vgs har det formelle og økonomiske ansvaret for opplæringen på Sunnaas.

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder Inger-Lise Stubberud: 66964200
Rektor Annika Nordlund: 66964211
Epost: post@nesodden.vgs.no
Nettsted: http://www.nesodden.vgs.no/om-oss/om-skolen/avdeling%20sunnaas/

Postadresse:                
Nesodden vgs                    
Kjartan Veldes vei 12                
1450 Nesoddtangen                                        

Besøksadresse:
Sunnaas sykehus
Bjørnemyrveien 11
Bygg G
1450 Nesoddtangen