Ansatte

Alle ansatte

Signe Alm

Fagveileder Helse og Oppvekstfag

signe.alm@nesodden.vgs.no

Niclas Stensrud Andersen

Niclas.Stensrud.Andersen@frogn.vgs.no

Veronica D. Andreassen

Veronica.D.Andreassen@nesodden.vgs.no

Ellen Torunn Kvalheim Andresen

Ellen.Torunn.Kvalheim.Andresen@nesodden.vgs.no

Eva Beate Aalmo Bertelsen

Eva.Beate.Aalmo.Bertelsen@nesodden.vgs.no

Emilie Rebekka Mortensen Brenna

Emilie.Rebekka.Mortensen.Brenna@frogn.vgs.no

Nils Mauritz Brundtland

Avdelingsleder Realfag

Nils.Mauritz.Brundtland@nesodden.vgs.no

Lars Thomas Bågenholm

Lars.Thomas.Bagenholm@nesodden.vgs.no

Marcelo Gana Christensen

Marcelo.Gana.Christensen@nesodden.vgs.no

Silvia Del Pilar Gilabert Duarte

Silvia.Del.Pilar.Gilabert.Duarte@nesodden.vgs.no

Jarle Eldegard

Administrasjonsleder

jarle.eldegard@nesodden.vgs.no

Anne Bergli Eriksen

Konsulent

anne.bergli.eriksen@nesodden.vgs.no

Randi Hanne Berg Evensen

Randi.Hanne.Berg.Evensen@nesodden.vgs.no

Anastasia Foglietti-Nordland

Anastasia.Foglietti-Nordland@nesodden.vgs.no

Margit Semb Garder

Konsulent

margit.semb.garder@nesodden.vgs.no

Live Gunhild Günther

Avdeling Sunnaas

Live.Gunhild.Gunther@nesodden.vgs.no

Vilde Pedersen Habberstad

Vilde.Pedersen.Habberstad@nesodden.vgs.no

Lars Kristian Hannevold

IKT - leder

Lars.Kristian.Hannevold@nesodden.vgs.no

Nina M Tønnesen Hanssen

Avdeling Sunnaas

Nina.M.Tonnesen.Hanssen@nesodden.vgs.no

Ida Charlotte Johnsen

Spes.ped.rådgiver

Ida.Charlotte.Johnsen@nesodden.vgs.no

Beate Kristin Jørstad

Beate.Kristin.Jorstad@nesodden.vgs.no

Anne Kristin Aaslie Kollerud

Anne.Kristin.Aaslie.Kollerud@nesodden.vgs.no

Janne Lise Kristoffersen

Janne.Lise.Kristoffersen@nesodden.vgs.no

Guro Røsjø Kvammen

Guro.Rosjo.Kvammen@nesodden.vgs.no

Ingeborg Sivertsen Landfald

Ingeborg.Sivertsen.Landfald@nesodden.vgs.no

Eldrid Ingebjørg Mageli

Eldrid.Ingebjorg.Mageli@rud.vgs.no

Brit Grøsfjeld Magelie

Rådgiver

Brit.Grosfjeld.Magelie@nesodden.vgs.no

Ulf Meeg

IKT - koordinator

ulf.meeg@nesodden.vgs.no

Ragnhild Meland

Avdelingsleder norsk og fremmedspråk

Ragnhild.Meland@nesodden.vgs.no

Tine Merakerås

Avdelingsleder engelsk, samfunnsfag, mediefag og tverrfaglig team

Tine.Merakeras@nesodden.vgs.no

Trude Helen Midtgaard

Helsesøster

Trude.Helen.Midtgaard@nesodden.vgs.no

Roger Sæterlid Mikalsen

Roger.Saterlid.Mikalsen@nesodden.vgs.no

Mette Margrethe Molland

Mette.Margrethe.Molland@nesodden.vgs.no

Christian Marius Neegaard

Christian.Marius.Neegaard@nesodden.vgs.no

Constantin-Codrut Nitulescu

Constantin-Codrut.Nitulescu@nesodden.vgs.no

Annika Nordlund

Rektor

annika.nordlund@nesodden.vgs.no

Lars Erik Olaussen

Avdelingsleder Elektro og Helsefag.

Lars.Erik.Olaussen@nesodden.vgs.no

Karl Erik R. Olesen

Vaktmester

Karl.Erik.R.Olesen@nesodden.vgs.no

Karoline Ross Oliegreen

Karoline.Ross.Oliegreen@nesodden.vgs.no

Rose Elisabeth Otterstad

Rose.Elisabeth.Otterstad@nesodden.vgs.no

Carl Otto Stoud Platou

Bibliotekar

Carl.Otto.Stoud.Platou@nesodden.vgs.no

Elisabeth Schneider Reinertsen

Elisabeth.Schneider.Reinertsen@valler.vgs.no

Turid Rohde Garder

Renholder

turid.rohde.garder@nesodden.vgs.no

Stalin Roque Coronado Y Costilla

Stalin.Roque.Coronado.Y.Costilla@nesodden.vgs.no

Katrine Haagensen Silva

Katrine.Haagensen.Silva@nesodden.vgs.no

Hildegunn Skeide

Kantinemedarbeider

Hildegunn.Skeide@nesodden.vgs.no

Britt-Janne Grande Skålvik

Konsulent

Britt-Janne.Grande.Skalvik@nesodden.vgs.no

Ragne Hilde Solum

Assisterende rektor

Ragne.Hilde.Solum@nesodden.vgs.no

Inger-Lise Stubberud

Avdelingsleder Tilrettelagt avdeling og avdeling Sunnaas

Inger-Lise.Stubberud@nesodden.vgs.no

Norunn Svenning-Gultvedt

Norunn.Svenning-Gultvedt@nesodden.vgs.no

Reidar Sødermann

Vaktmester - AFK Eiendom

Reidar.Sodermann@afk-eiendom.no

Aase Søgaard

Konsulent

aase.sogaard@nesodden.vgs.no

Tone Rose Gjøvik Todalshaug

Tone.Rose.Gjovik.Todalshaug@nesodden.vgs.no

Kristin Tøråsen

Leder Kantine

Kristin.Torasen@nesodden.vgs.no

Siv Elisabeth Vestnes

Avdeling Sunnaas

Siv.Elisabeth.Vestnes@nesodden.vgs.no

Henriette Mikkelsen Åstveit

Henriette.Mikkelsen.Astveit@eikeli.vgs.no

Matias Østebø

Miljøarbeider

Matias.ostebo@nesodden.vgs.no

Guro Østhagen

Avdelings Sunnaas

Guro.Osthagen@nesodden.vgs.no

Kathrine Øverby

Konsulent

kathrine.overby@nesodden.vgs.no

Elektrofag

Lars Erik Olaussen

Avdelingsleder Elektro og Helsefag.

Lars.Erik.Olaussen@nesodden.vgs.no

Helse- og oppvekstfag

Signe Alm

Fagveileder Helse og Oppvekstfag

signe.alm@nesodden.vgs.no

Studiespesialisering

Ellen Torunn Kvalheim Andresen

Ellen.Torunn.Kvalheim.Andresen@nesodden.vgs.no

Nils Mauritz Brundtland

Avdelingsleder Realfag

Nils.Mauritz.Brundtland@nesodden.vgs.no

Lars Thomas Bågenholm

Lars.Thomas.Bagenholm@nesodden.vgs.no

Randi Hanne Berg Evensen

Randi.Hanne.Berg.Evensen@nesodden.vgs.no

Guro Røsjø Kvammen

Guro.Rosjo.Kvammen@nesodden.vgs.no

Ulf Meeg

IKT - koordinator

ulf.meeg@nesodden.vgs.no

Ragnhild Meland

Avdelingsleder norsk og fremmedspråk

Ragnhild.Meland@nesodden.vgs.no

Tine Merakerås

Avdelingsleder engelsk, samfunnsfag, mediefag og tverrfaglig team

Tine.Merakeras@nesodden.vgs.no

Roger Sæterlid Mikalsen

Roger.Saterlid.Mikalsen@nesodden.vgs.no

Mette Margrethe Molland

Mette.Margrethe.Molland@nesodden.vgs.no

Karoline Ross Oliegreen

Karoline.Ross.Oliegreen@nesodden.vgs.no

Stalin Roque Coronado Y Costilla

Stalin.Roque.Coronado.Y.Costilla@nesodden.vgs.no

Ragne Hilde Solum

Assisterende rektor

Ragne.Hilde.Solum@nesodden.vgs.no

Lærere

Signe Alm

Fagveileder Helse og Oppvekstfag

signe.alm@nesodden.vgs.no

Ellen Torunn Kvalheim Andresen

Ellen.Torunn.Kvalheim.Andresen@nesodden.vgs.no

Eva Beate Aalmo Bertelsen

Eva.Beate.Aalmo.Bertelsen@nesodden.vgs.no

Nils Mauritz Brundtland

Avdelingsleder Realfag

Nils.Mauritz.Brundtland@nesodden.vgs.no

Jarle Eldegard

Administrasjonsleder

jarle.eldegard@nesodden.vgs.no

Randi Hanne Berg Evensen

Randi.Hanne.Berg.Evensen@nesodden.vgs.no

Live Gunhild Günther

Avdeling Sunnaas

Live.Gunhild.Gunther@nesodden.vgs.no

Nina M Tønnesen Hanssen

Avdeling Sunnaas

Nina.M.Tonnesen.Hanssen@nesodden.vgs.no

Anne Kristin Aaslie Kollerud

Anne.Kristin.Aaslie.Kollerud@nesodden.vgs.no

Guro Røsjø Kvammen

Guro.Rosjo.Kvammen@nesodden.vgs.no

Ulf Meeg

IKT - koordinator

ulf.meeg@nesodden.vgs.no

Roger Sæterlid Mikalsen

Roger.Saterlid.Mikalsen@nesodden.vgs.no

Mette Margrethe Molland

Mette.Margrethe.Molland@nesodden.vgs.no

Lars Erik Olaussen

Avdelingsleder Elektro og Helsefag.

Lars.Erik.Olaussen@nesodden.vgs.no

Karoline Ross Oliegreen

Karoline.Ross.Oliegreen@nesodden.vgs.no

Rose Elisabeth Otterstad

Rose.Elisabeth.Otterstad@nesodden.vgs.no

Ragne Hilde Solum

Assisterende rektor

Ragne.Hilde.Solum@nesodden.vgs.no

Inger-Lise Stubberud

Avdelingsleder Tilrettelagt avdeling og avdeling Sunnaas

Inger-Lise.Stubberud@nesodden.vgs.no

Siv Elisabeth Vestnes

Avdeling Sunnaas

Siv.Elisabeth.Vestnes@nesodden.vgs.no

Guro Østhagen

Avdelings Sunnaas

Guro.Osthagen@nesodden.vgs.no

Ledelse

Nils Mauritz Brundtland

Avdelingsleder Realfag

Nils.Mauritz.Brundtland@nesodden.vgs.no

Jarle Eldegard

Administrasjonsleder

jarle.eldegard@nesodden.vgs.no

Ragnhild Meland

Avdelingsleder norsk og fremmedspråk

Ragnhild.Meland@nesodden.vgs.no

Tine Merakerås

Avdelingsleder engelsk, samfunnsfag, mediefag og tverrfaglig team

Tine.Merakeras@nesodden.vgs.no

Annika Nordlund

Rektor

annika.nordlund@nesodden.vgs.no

Lars Erik Olaussen

Avdelingsleder Elektro og Helsefag.

Lars.Erik.Olaussen@nesodden.vgs.no

Ragne Hilde Solum

Assisterende rektor

Ragne.Hilde.Solum@nesodden.vgs.no

Inger-Lise Stubberud

Avdelingsleder Tilrettelagt avdeling og avdeling Sunnaas

Inger-Lise.Stubberud@nesodden.vgs.no

Rådgivere

Ida Charlotte Johnsen

Spes.ped.rådgiver

Ida.Charlotte.Johnsen@nesodden.vgs.no

Brit Grøsfjeld Magelie

Rådgiver

Brit.Grosfjeld.Magelie@nesodden.vgs.no

Matias Østebø

Miljøarbeider

Matias.ostebo@nesodden.vgs.no

Andre ansatte

Niclas Stensrud Andersen

Niclas.Stensrud.Andersen@frogn.vgs.no

Veronica D. Andreassen

Veronica.D.Andreassen@nesodden.vgs.no

Emilie Rebekka Mortensen Brenna

Emilie.Rebekka.Mortensen.Brenna@frogn.vgs.no

Lars Thomas Bågenholm

Lars.Thomas.Bagenholm@nesodden.vgs.no

Marcelo Gana Christensen

Marcelo.Gana.Christensen@nesodden.vgs.no

Silvia Del Pilar Gilabert Duarte

Silvia.Del.Pilar.Gilabert.Duarte@nesodden.vgs.no

Anne Bergli Eriksen

Konsulent

anne.bergli.eriksen@nesodden.vgs.no

Anastasia Foglietti-Nordland

Anastasia.Foglietti-Nordland@nesodden.vgs.no

Margit Semb Garder

Konsulent

margit.semb.garder@nesodden.vgs.no

Vilde Pedersen Habberstad

Vilde.Pedersen.Habberstad@nesodden.vgs.no

Lars Kristian Hannevold

IKT - leder

Lars.Kristian.Hannevold@nesodden.vgs.no

Beate Kristin Jørstad

Beate.Kristin.Jorstad@nesodden.vgs.no

Janne Lise Kristoffersen

Janne.Lise.Kristoffersen@nesodden.vgs.no

Ingeborg Sivertsen Landfald

Ingeborg.Sivertsen.Landfald@nesodden.vgs.no

Eldrid Ingebjørg Mageli

Eldrid.Ingebjorg.Mageli@rud.vgs.no

Trude Helen Midtgaard

Helsesøster

Trude.Helen.Midtgaard@nesodden.vgs.no

Christian Marius Neegaard

Christian.Marius.Neegaard@nesodden.vgs.no

Constantin-Codrut Nitulescu

Constantin-Codrut.Nitulescu@nesodden.vgs.no

Karl Erik R. Olesen

Vaktmester

Karl.Erik.R.Olesen@nesodden.vgs.no

Carl Otto Stoud Platou

Bibliotekar

Carl.Otto.Stoud.Platou@nesodden.vgs.no

Elisabeth Schneider Reinertsen

Elisabeth.Schneider.Reinertsen@valler.vgs.no

Turid Rohde Garder

Renholder

turid.rohde.garder@nesodden.vgs.no

Stalin Roque Coronado Y Costilla

Stalin.Roque.Coronado.Y.Costilla@nesodden.vgs.no

Katrine Haagensen Silva

Katrine.Haagensen.Silva@nesodden.vgs.no

Hildegunn Skeide

Kantinemedarbeider

Hildegunn.Skeide@nesodden.vgs.no

Britt-Janne Grande Skålvik

Konsulent

Britt-Janne.Grande.Skalvik@nesodden.vgs.no

Norunn Svenning-Gultvedt

Norunn.Svenning-Gultvedt@nesodden.vgs.no

Reidar Sødermann

Vaktmester - AFK Eiendom

Reidar.Sodermann@afk-eiendom.no

Aase Søgaard

Konsulent

aase.sogaard@nesodden.vgs.no

Tone Rose Gjøvik Todalshaug

Tone.Rose.Gjovik.Todalshaug@nesodden.vgs.no

Kristin Tøråsen

Leder Kantine

Kristin.Torasen@nesodden.vgs.no

Henriette Mikkelsen Åstveit

Henriette.Mikkelsen.Astveit@eikeli.vgs.no

Kathrine Øverby

Konsulent

kathrine.overby@nesodden.vgs.no