Internasjonalt arbeid

Nesodden vgs er engasjert i flere internasjonale prosjekter, og i programfaget i engelsk får elevene tilbud om å bli med på studietur til London. Vi mener internasjonale erfaringer er viktig for våre elever.

Møte med andre språk og kulturer kan bidra til å skape gjensidig forståelse, fjerne fordommer, utvikle ferdigheter og få innsikt som er viktig i vår globaliserte verden. I tillegg vil utveksling bidra til økte ferdigheter i fremmedspråkene.

Kriterier for elevdeltakelse i våre prosjekter:
Elevene som får tilbud om å delta på slike turer velges ut av skolen på bakgrunn av følgende kriterier: motivasjon, orden, fravær, søknad, intervju, vertskap for utenlandske elever ved besøk i Norge.

Skolens kontaktperson for internasjonalisering:

ragnhild.meland@nesodden.vgs.no
Nedenfor kan du lese om pågående og tidligere prosjekter:

 

Young Europeans Think and Act – YETA

Dette er et EU-finansiert prosjekt gjennom det europeiske Erasmus-programmet. Partnerne i prosjektet er, i tillegg til Nesodden vgs, skoler i Polen, Spania (Ibiza) og Nederland. 

Tema for prosjektet er utfordringer vi står overfor som ikke kan løses på nasjonalt plan, men krever internasjonalt samarbeid:
• Overgang fra fossil- til fornybar energi
• Immigrasjon og flyktninger
• Forvaltning av vannressurser
• Bevaring av nasjonal kulturarv i en globalisert virkelighet
Prosjektet består av elevbesøk i alle deltagerlandene. Mellom besøkene jobber elevene sammen i internasjonale grupper ved hjelp av digitale verktøy. Målet er å øke elevenes fagkunnskaper i de aktuelle temaene, stimulere til økt språkkompetanse og skape aktive borgere som deltar i samfunnet. Et viktig mål er også å skape samarbeid og vennskap på tvers av kulturer. Kunnskap om andre kulturer og internasjonal erfaring er viktige kompetanser for fremtiden.

Du kan lese mer om prosjektet her: https://erasmusthinkandact.wixsite.com/yeta/partner-schools


CULTURE

Skolen vår deltar også i et samarbeidsprosjekt i programmet Nordplus junior. Prosjektets tittel er CULTURE, et akronym for Competence, Understanding, Learning, Tolerance, Unity, Relation, Empathy.
Våre partnere i dette prosjektet er Kuusalu Secondary School i Estland og Glasir – Torshavn College på Færøyene.
Prosjektet strekker seg over tre år fra 2018-2020, og sentrale tema for prosjektet er «Media Literacy and active citizens» og «Active lifestyle and outdoor learning». Lærere fra Nesodden vgs vil delta på lærerutveksling og observere undervisning i Estland og Færøyene. I tillegg vil det også være elevutveksling mellom alle tre landene.
Prosjektets overordnede mål er å bidra til kunnskaps- og kulturutveksling, gjensidig forståelse mellom landene og å bygge relasjoner mellom tre nasjoner i vår nordeuropeiske region.


GrESS – Green light for Environmentally Sustainable Schools

Erasmus er et veletablert europeisk utvekslingsprogram. Fra 2018 ble det åpnet for utveksling av hele skoleklasser. Nesodden var svært heldige og fikk midler til et utvekslingsprosjekt hvor alle tyskelever på vg2-trinnet kunne reise til Tyskland for å oppleve både tysk skole, familieliv og kultur på nært hold – og ikke minst drive med et spennende miljø-prosjekt.

I oktober 2018 dro elevene våre først til storbyen Hamburg og så til Aue Geest Gymnasium (AGG), i lille Harsefeld nord for Hamburg, for å sette i gang med et felles prosjekt: å skape grønne skoler og skoleomgivelser både ved AGG og hos oss på Nesodden VGS.

Elevene lærte om hvordan dyr og planter skades når plast og søppel havner i naturen, om utfordringer med søppelsortering og gjenvinning. Elevene fikk informasjon om hvordan de, selv med enkle tiltak, kan bidra til å minimere sitt økologisk fotavtrykk. De utviklet konkrete tiltak som skal lede til at vår skole blir mer miljøbevisst og bærekraftig.

I mars 2019 kommer de tyske elevene på gjenbesøk. Sammen med våre elever vil de lære om miljøutfordringer og -tiltak rundt havet og spesielt i Oslofjorden. I tillegg skal alle elevene delta i et klimaspill som Vitenparken i Ås arrangerer. Målet med dette klimaspillet er å engasjere til å selv ta grep om miljøutfordringer.

 

 

 


Tidligere prosjekter: 

CITIES (Cities in Transition Investigated  by European Students)

CITIES er et EU- støttet prosjekt hvor elevene fra Nesodden vgs samarbeider med elever fra Spania, Tyskland, Polen og Nederland. Tema for prosjektet er byutvikling i fortid, nåtid og framtid.
Prosjektet startet skoleåret 15-16 og avsluttes våren 2018.  I denne treårsperioden skal elevene besøke hverandres byer, jobbe med utfordringer knyttet til byutvikling og ikke minst bli kjent med hverandre og ha det moro!


Du kan følge prosjektbloggen på: http://citiesinternationalproject.blogspot.de

I søknaden til EU beskrives prosjektet slik:
In this project students from the upper secondary years will investigate the past, present and future of the European city. They will understand the significance of this entity for our society and will become more active citizens thinking of and improving the future of the cities they live in, which will be the case studies for this project. Comparing and contrasting the cities of the participating schools will allow them a deeper insight into the topic from a European perspective making them aware of similarities and differences, which will then lead to a more thorough discussion of the future of the European city so that a transnational approach seems to be more than desirable.
The city has been a concept central to European civilisation since Antiquity. Studying this concept in depth will enable students to understand our present society better and enable them to deal with present and future challenges to the city or their cities as well as develop an idea of the model future European city and society. They will be facilitated not only to work actively and to carry out sound research in this project but also to become more active citizens thus strengthening the idea of European citizenship as well as their entrepreneurship skills by making an actual impact on their communities.

 


 

Comenius- LIVE (Learners Investigating Possibilities in Europe)

Partnerland: Norge, Tyskland, Spania, Nederland og Polen
Møter og tema:
Mars 2013: 2 lærer og 6 elever til Alicante, Spania. Tema: Utdanning, arbeid og økonomi i Europa
April 2014: Møte på Nesodden. Tema: Frihet og demokrati
Oktober 2014: 2 lærere og 4 elever til Rees, Tyskland. Tema: Miljø og bærekraft
Januar 2015: 2 lærere og 6 elever til Uden, Nederland. Tema: Kriminalitet
Mars 2015: 2 lærere og 6 elever til Poznan, Polen. Tema: Immigrasjon

Kort presentasjon av prosjektet (hentet fra søknaden):
The focus of the project is to stimulate students to take a leading role in thinking of new solutions to current problems. To do so, is to get into contact with international institutions that might become your future workplace. The current crisis in Europe creates chances to the policymakers of tomorrow: our students. By meeting peers from all over Europe (and beyond) students get inspired. They discover the opportunities that European institutions, universities/schools for higher education have to offer on an intellectual and entrepreneurship level. Our students are interested in the world around them and have clear thoughts about it. Different angels to adress a problem, make them more creative and inspire to new directions of thought. Discussing contrasting ideas improves the quality of solutions and bring more satisfaction to the participants.Mål med prosjektet er blant annet:
1.    Å inspirere og motivere elever å bruke EUs kanaler for påvirkning
2.    Stimulere elever og lærere til å være aktive deltakere i et internasjonalt prosjekt
3.    Elever og lærere skal få erfaring med å bruke engelsk som arbeidsspråk
4.    Elever og lærere skal få trening i å bruke digitale kommunikasjonsverktøy for å drive internasjonalt samarbeid.
5.    Elever og lærere skal få kunnskap om europeiske utdanningsmuligheter ved å besøke universiteter og høyskoler i partnerlandene
6.    Elevene skal jobbe aktivt med å stille spørsmål, utforske og lage undersøkelser om aktuelle saker i Europa.

 


 

Kipa, kors eller Kant?I oktober i fjor dro 8 elever fra Nesodden videregående skole til Paris for å lage et tv-program om det franske skolesystemet. I den offentlige skolen i Frankrike undervises det ikke i religion, men faget filosofi utgjør en stor del av pensumet for elever på videregående nivå. Hvordan er det så å bytte ut kunnskap om buddhismen med Kant og Schopenhauer?

–    Se tv-programmet og diskuter videre, oppfordrer Religion og etikk-lærer Hanne Opsahl.
Nesodd-gutten Johan J. Køber (Paro) har spesialkomponert musikken som brukes i programmet.

Se filmen her: http://vimeo.com/99039429


Images of Romania


I mai dro 7 elever og 2 lærere fra Nesodden vgs til Romania i et samarbeidsprosjekt med en rumensk skole. 6 av elevene går på media og de lagde 5 filmer rundt temaet «Images of Romania»
Her kan du se tre av de fem filmene!

Day and Night

Sounds of Romania

Images of Romania


Comenius - Digital Storytelling

Hvem:
Nederland, Frankrike, Irland, Portugal, Polen og Norge

Mobiliteter:

Skoleåret 2011/2012
Nederland – oktober 2011 – 2 lærere
Norge – mars 2012 – 2 lærere, 4 elever
Irland – april 2012 – 2 lærere, 4 elever

Skoleåret 2012/2013
Polen – høst 2012 – 2 lærere, 4 elever
Portugal – vinter 2013 – 2 lærere, 4 elever
Frankrike – vår 2013 – 2 lærere, 4 elever

Kort presentasjon av prosjektet:
Målsetningen med Comenius-prosjektet er:

å tilføre skolene en europeisk dimensjon
å bidra til økte engelskferdigheter hos elever og lærere
å lære om og skape forståelse for andre kulturer
å bruke IKT i samarbeid med andre, både i informasjonsflyt mellom deltakerne, men også til å lage en felles digital fortelling

    ”Inspired by the endless possibilities to work with ICT-tools, students and teachers of eight schools from southern, western, central and northern Europe will work on a pallet of topics and make them visible by digitalizing them. The project will be integrated into the curriculum in most participating countries. The students work will be integrated at the meetings. Students are not only looking into these matters as facts, but are also stimulated to compare the outcomes of the other schools. The project could be seen as a combination of language teaching, social science and ICT. “(from the summary in the project application)

Underveisrapporter:
Rapport 1
Rapport 2
Rapport 3


Comenius - Possible

Hvem:
Nederland, Tyskland, Spania, Tyrkia og Norge

Mobiliteter:

Skoleåret 2011/2012
Nederland – februar 2012 – 2 lærere, 4 eleve
Tyrkia – mai 2012 – 2 lærere, 4 elever

Skoleåret 2012/2013
Tyskland/Nederland – høst 2012 – 2 lærere
Tyskland – vinter 2013 – 2 lærere, 4 elever
Spania – vår 2013 – 2 lærere, 4 elever

Kort presentasjon av prosjektet:
Målsetningen med Comenius-prosjektet er:

å tilegne seg og utveksle kunnskap om internasjonale utdanningsmuligheter etter videregående skole
å bevisstgjøre elever om muligheter og utfordringer ved å studere i andre land
å tilføre skolene en europeisk dimensjon
å bidra til økte engelskferdigheter hos elever og lærere
å lære om og skape forståelse for andre kulturer

    ”The project will focus on higher education in a (foreign) European country. This is very important in a society that becomes more and more international. The fact that the pupils can visit each other during the project meetings and that they can work together will motivate them even more and will increase their awareness of European citizenship.” (from the summary in the project application)


Programfaget i Engelsk VG3

Engelskkurset i Vg3 har tradisjon med studietur til Storbritannia i løpet av høstsemesteret. Varighet søndag til fredag. I 2011 gikk turen i uke 43.

Reisemål:
London som base. Mulig dagstur til Oxford og Stratford upon Avon.
Boforhold: hotell sentralt i London

Innhold:

Vi vektlegger et variert innhold innenfor litteratur, politikk, kultur og språk. I løpet av oppholdet skal elevene få førsthåndserfaring med emner fra læreplanen, da spesielt med emner som vi har lagt opp som pensum.

Gjennomføring:

Profesjonell guiding i forbindelse med museumsbesøk, historiske bygninger og steder, i tillegg til tradisjonelle ‘walks’ knyttet opp mot et bestemt tema. Elevene skal også guide hverandre i grupper, samt gjennomføre planlagte oppgaver som f.eks. intervju.Det legges stor vekt på møtet med den britiske kulturen. Det blir derfor også tid til aktiviteter etter eget ønske: konserter, sport, teater eller shopping. Man oppfordres til å utforske London, men aldri alene, og alltid i henhold til gjeldende avtaler. I tillegg kreves det at elevene aktivt engasjerer seg i det språklige gjennom å observere og selv bruke språket i ulike situasjoner. Det forventes at de ‘språklige antennene’ er aktive hele uken.

Etterarbeid:

Presentasjon av utførte oppgaver, samt en oppsummering. En studietur som dette har mange positive ringvirkninger. Vi drar ut som en fagruppe, og vender tilbake som en familie. Dette bidrar positivt til læringsmiljøet i klassen så vel som læringsutbyttet for den enkelte.