Helse- og oppvekstfag

Valget for den som ønsker å arbeide med og for mennesker.


Felles programfag i helse og oppvekstfagene er

• Yrkesutøving

• Kommunikasjon og samhandling

• Helsefremmende arbeid

Yrkesutøving

Vi tar utgangspunkt i dette faget og knytter de andre fagene til det yrket du velger å arbeide med igjennom året. Du kan velge blant alle yrkene innen helse og oppvekstfagene som for eksempel barne og ungdomsarbeider, hjelpepleier, sykepleier, sosionom, psykolog, legesekretær, apotektekniker etc.etc. I dette faget skal du lære alt du kan om dette yrket. Det kan være hvem de samarbeider med, hvilke lover som de må følge og hva som kreves av en som skal bli dette.


Kommunikasjon og samhandling

Når en arbeider med mennesker må en kunne samarbeide med alle. For å kunne dette kreves det gode kunnskaper om seg selv og andre. Kunnskaper i kommunikasjon skal sikre at det du mener skal bli forstått og at du forstår andre. I dette faget skal det øves i blant annet det vi kaller sosial kompetanse, konflikthåndtering og empati.

Helsefremmende arbeid

Her skal du lære å ta vare på deg selv og andre. Du skal forstå hva god helse er og hvordan du skal få overskudd til både elske, og arbeide.

Yrkesfaglig fordypning

I dette faget har du to valg.

• Praksis. Hvis du vet helt sikkert hva du vil bli

• Ungdomsbedrift. Her skal du lære å starte din egen bedrift. Her er det bruk for kreative og praktisk anlagte folk.

Yrker i framtiden:

I følge SSB trenger Norge 35.000 flere pleiere/omsorgspersoner og 40 000 flere i oppvekstsektoren (barnehage og skole) i årene som kommer. Norges befolkning øker og flere lever lengre. Flere oppgaver vil bli i private hjem. Barnehagene vurderer døgnåpne avdelinger for skiftarbeidere og funksjonshemmede vil få personlige assistenter.

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/framskrivinger-av-befolkning-og-arbeidsstyrke-etter-utdanning-med-alternative-forutsetninger-for-innvandring

Når du er ferdig med fagbrevet som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider kan du blant annet jobbe i barnehage, SFO, skole, ungdomsklubb, fengsel, sykehus, sykehjem, bolig med bistand, personlig assistent og på ulike institusjoner innenfor fagområdet.
www.vigo.no


Videreutdanning:

Når du er ferdig med opplæringen her hos oss har du to valg. Du kan enten bli lærling innenfor yrkesvalget ditt eller gå tredje klasse påbygging her ved skolen for så å studere på universitet eller høgskole.

Innenfor helse- og oppvekstfagene har du mange muligheter for høyere utdannelse. Eksempelvis lærer, sykepleier, politi, psykolog, vernepleier, ergoterapeut, barnehagelærer, sosionom, fysioterapeut, barnevernspedagog og helsesøster m.m. Det er også mulighet for å jobbe internasjonalt i de største humanitære organisasjonene eller andre helse- og oppveksttilbud i utlandet.

Hvis du ønsker å gå videre etter fagbrev kan du gå helsefaglige linjer på ulike fagskoler. De har linjer som spebarn- og barselpleier, geriatri, kreft og psykisk omsorg og rusarbeid. Les mer på fagskolenes hjemmesider:
https://fagskolen.oslo.no


Å gå på HO:

Opplæringen hos oss er basert på et sosiokulturelt pedagogisk grunnsyn hvor elevene er aktive i læringsarbeidet. Hos oss er vi mer opptatt av oppdatert og ny kunnskap, enn en fast bok i faget hvor man tar kapittel for kapittel. Vi bruker mye digitale ressurser og lærer å være kritisk til hva en god informasjonskilde er. Vi veksler mellom opplæring inne på skolen og ute i arbeidslivet. Vi har utplasseringsavtale med mange bedrifter i kommunen.


Ute i praksis:

I første klasse er elevene utplassert 3 uker. I tillegg velger mange å være ute i bedrift i sitt fag «Yrkesfaglig fordypning» som er en dag i uka.

I andre klasse er helsefagarbeiderne og barne- og ungdomsarbeiderne utplassert en uke på Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger, 4 uker på sykehjem/Sunnaas sykehus/bolig med bistand/barnehage/skole/ungdomsklubb og et 3 ukers samarbeid med skolens tilrettelagte avdeling.

Eksempler på praksissteder våre elever er i: Nesoddtunet, Sunnaas, Blå kors rusinstitusjon, Hjertebakken, Tangenåsen ungdomsskole, Heia barnehage,Håkontoppen og fritidsklubbene på Nesodden.


Opplæringen inne på skolen:

Vi følger læreplanene til hvert programområde. http://www.udir.no

Vi deler skoleåret opp i ulike tema.

I første klasse bygger vi opp den fiktive kommunen Futura fra bunn av med alt det innebærer. Elevene vil i løpet av året jobbe og bo i kommunen. Aktuelle tema er: Kroppen din, rus, helse og aktiviteter for barn, hygiene, førstehjelp, mat for alle, kommunikasjon og lover og forskrifter.

I andre klasse «Helsefagarbeider» jobber alle elevene på det fiktive sykehuset Nesodden Hospital. Aktuelle tema er: Sykdomslære, medikamenter, aktiviteter, hygiene, førstehjelp, grunnleggende sykepleie og kostlære.

I andre klasse «Barne- og ungdomsarbeider» jobber alle elevene først i den fiktive Nesodden barnehage, så Nesodden SFO og tilslutt på Nesodden ungdomsklubb. Aktuelle tema er aktivitet og utvikling, pedagogisk arbeid, læring, omsorg, forebyggende arbeid innen rusbruk, tobakk, mobbing og psykisk helse.

True - life stories

Her er et knippe av tidligere HO - elever som forteller om sin tid på Nesodden videregående.

 


 

RETNINGSLINJER FOR YRKESFAGLIG FORDYPNING

 

Kontaktpersoner

Lars Erik Olaussen

Avdelingsleder elektro og helsefag.

E-post Lars.Erik.Olaussen@nesodden.vgs.no

Wenche Bøe

Fagveileder Helse og oppvekstfag

E-post Wenche.Boe@nesodden.vgs.no