Medier og kommunikasjon [Hopp til innhold]

Medier og kommunikasjon (Tilbys ikke)

Medier og kommunikasjon

Ønsker du en spennende, variert og en mer praktisk skolehverdag? Liker du å fortelle historier og kommunisere gjennom tekst og bilder? Er du interessert i samfunnet rundt deg, hvordan samfunnet fungerer og hvordan du kan påvirke det? Da er studieforberedende medier og kommunikasjon noe for deg.

Medier bringer mennesker sammen, demokratiserer politiske prosesser og

ødelegger diktaturer. Stadig mer kommunikasjon mellom mennesker foregår gjennom medier.

Ferdigheter innen kommunikasjon er derfor blitt et viktig suksesskriterium for å lykkes, både privat og i arbeidsliv.
 
I mediefagene vil du få grunnleggende opplæring det å kommunisere med en målgruppe, produsere bilder (levende og stillbilder) og tekster til ulike formål. Du vil få opplæring i programvare, tilgang til film / fotostudio og mørkerom. Vi har fokus på å knytte teori til praksis, og du vil trene på samarbeid og selvstendig arbeid igjennom varierte oppgaver i gruppe og individuelt.
 
Det vil bli lagt vekt på mediehistorie, hvilken rolle mediene spiller i samfunnet og hvordan mediene påvirker oss mennesker. Elevene vil også arbeide med ulike typer medieuttrykk og lære om hvordan budskap utformes, layout og bruken av form, farge, lys og lyd som virkemiddel.
 
På Medier og kommunikasjon vil du ha de samme fellesfagene som studiespesialisering. Du vil ha fagene 2. fremmedspråk, geografi, historie og religion i tillegg til andre fellesfag. På Vg1, Vg2 og Vg3 vil elevene hvert år ha 10 timer med obligatoriske mediefag (Mediesamfunnet og Medieutrykk).
 
På Vg2 kan elevene i tillegg velge ett programfag fra medier og kommunikasjon («Bilde») på 5 timer, og på VG3 kan de velge to programfag fra medier og kommunikasjon («Grafisk design og Medieutvikling») med til sammen 10 timer.
 
Disse fagene vil i stor grad være praktisk rettet, og du vil kunne utvikle egne interesser og styrker i samarbeid med din lærer.

Her kan du se på læreplanene:

Medier og kommunikasjon gir elever som vil ta høyere utdanning innenfor journalistikk, reklame eller kommunikasjon et godt grunnlag for videre studier. Utdanningsprogrammet gir også elevene innblikk i arbeidsmåter og problemstillinger i ulike typer mediebedrifter, produksjonsselskaper innenfor reklame, kommunikasjon og design. Dette vil gi bred kunnskap og viktige ferdigheter for fremtidige jobber innenfor medier og kommunikasjon. Utdanningsprogrammet gir elevene generell studiekompetanse som innebærer at elevene kan søke opptak til de fleste universiteter og høyskoler.

Studier videre

Her finner du en oversikt over studier innen mediefag, samt studier der en bakgrunn fra mediefag er svært nyttig.

Yrker i fremtiden

Kommunikasjonsferdigheter er svært nyttig i mange yrker.

Her er eksempler på relevante yrker etter fullført utdannelse innen mediefag (Noen yrker krever høyskoleutdannelse).

True Life Stories

Her har vi samlet historier fra elever som har gått på Media på Nesodden.
Historiene gir et innblikk i hva man kan bli hvis man går på Media.