Medier og kommunikasjon Vg3 [Hopp til innhold]

Medier og kommunikasjon (Tilbys ikke)

Medier og kommunikasjon Vg3


Tradisjonelle arbeidsplasser forsvinner og erstattes av arbeidsplasser som krever teknologisk og teoretisk kompetanse i det å kommunisere digitalt, ved hjelp av tekst, lyd og levende bilder.

Ferdigheter innen kommunikasjon er derfor blitt et viktig suksesskriterium for å lykkes, både privat og i arbeidsliv.

Høsten 2016 gjøres medier og kommunikasjon om til et studieforberedende utdanningsprogram. Dette innebærer at elevene har de samme fellesfagene som studiespesialisering. Elever som starter på medier og kommunikasjon, vil fra 2016 ha fagene 2. fremmedspråk, geografi, historie og religion i tillegg til andre fellesfag.

På Vg1, Vg2 og Vg3 vil elevene hvert år ha 10 timer med obligatoriske mediefag.
De foreløpige navnene på fagene er mediesamfunnet og medieuttrykk.

På Vg2 kan elevene i tillegg velge ett programfag fra medier og kommunikasjon eller studiespesialisering med 5 timer pr. uke.

På Vg3 kan elevene i tillegg velge to programfag med til sammen 10 timer pr uke fra medier og kommunikasjon, eller studiespesialisering. Skolen vil kun tilby noen av de valgfrie programfagene. Fagene er: bilde, grafisk design, lyd, nye medier og tekst.

Her kan du se på læreplanene:

Mediesamfunnet
Medieuttrykk
Bilde
Tekst
Grafisk Design
Nye medier
Lyddesign

I tillegg til å få generell studiekompetanse vil elevene arbeide med et vidt spekter av temaer og problemstillinger innenfor medier og kommunikasjon. Det vil bli lagt vekt på mediehistorie, hvilken rolle mediene spiller i samfunnet og hvordan mediene påvirker oss mennesker. Elevene vil også arbeide med ulike typer medieuttrykk og lære om hvordan budskap utformes, layout og bruken av form, farge, lys og lyd som virkemiddel.

Medier og kommunikasjon gir elever som vil ta høyere utdanning innenfor journalistikk, reklame eller kommunikasjon et godt grunnlag for videre studier. Utdanningsprogrammet gir også elevene innblikk i arbeidsmåter og problemstillinger i ulike typer mediebedrifter, produksjonsselskaper innenfor reklame, kommunikasjon og design. Dette vil gi bred kunnskap og viktige ferdigheter for fremtidige jobber innenfor medier og kommunikasjon. Utdanningsprogrammet gir elevene generell studiekompetanse som innebærer at elevene kan søke opptak til de
fleste universiteter og høyskoler.

Studier Videre

Her finner du en oversikt over studier innen mediefag, samt studier der en bakgrunn fra
mediefag er svært nyttig.

Yrker i fremtiden

Kommunikasjonsferdigheter er svært nyttig i mange yrker.

Her er eksempler på relevante yrker etter fullført utdannelse innen mediefag (Noen yrker krever høyskoleutdannelse).

True Life Stories

Her har vi samlet historier fra elever som har gått på Media på Nesodden.
Historiene gir et innblikk i hva man kan bli hvis man går på Media.

Audun - Film

Anders - Film

Jon - Arkitekt

Christina - Reklame og markedsføring

Matilde - Billedkunst

Christopher - TV

Henrik - Fotografi - Samfunnsøkonomi - Spill

Magnus - Industriell design

Martine - Art director