Studiespesialisering

Studiespesialisering er utdanningsprogrammet for deg som vil videre til universitet eller høyskole. På Nesodden videregående har vi et bredt fagtilbud innenfor de to programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Vi har mange fag å velge mellom, enten du er interessert i naturvitenskap, humanistiske fag, det å drive bedrift, fordype deg i språk eller økonomi. Det er mulig å kombinere fag fra begge programområder.

Velger du fordypning i realfag, kan du enten velge ordinær realfaglig fordypning, eller søke deg inn i realfagsklassen vår.
Hos oss kan du også velge fordypning i breddeidrett og ha faget over to år, samtidig som du får studiespesialisering.

Studiespesialisering går over 3 år med VG1, VG2 og VG3. Fagene på Studiespesialisering er delt i fellesfag (obligatoriske) og programfag (valgte). Her ser du våre valgfrie programfag:  

 
Realfag Språk, samfunnfag og økonomi
Matematikk R Engelsk
Matematikk S Rettslære
Kjemi Samfunnsøkonomi
Biologi Markedsføring og ledelse
Fysikk Sosiologi og sosialantropologi
Informasjonsteknologi Entreprenørskap
Teknologi og forskningslære Politikk og menneskerettigheter
Programmering og modellering Psykologi
Idrettsfag Medier og kommunikasjon
Breddeidrett Bilde

Kontaktpersoner

Nils Mauritz Brundtland

Avdelingsleder realfag. Eksamensansvarlig.

Avdelingsleder Realfag

E-post Nils.Mauritz.Brundtland@nesodden.vgs.no

Ragnhild Meland

Avdelingsleder norsk og fremmedspråk

E-post Ragnhild.Meland@nesodden.vgs.no