Studiespesialisering Vg1 [Hopp til innhold]

Studiespesialisering Vg1

I Vg1 har du 30 timer undervisning i fellesfag. Du har god tid til å bestemme deg for hvilke programfag du skal velge i Vg2 og Vg3. Hvis du går i realfagsklassen, har du 5 timer ekstra i uka med faget teknologi- og forskningslære.

Fag- og timefordeling Vg1 – 30 uketimer:

Norsk - 4 timer
Engelsk - 5 timer
Fremmedspråk – 4 timer
Naturfag – 5 timer
Matematikk – 5 timer
Geografi – 2 timer
Samfunnsfag – 3 timer
(Teknologi- og forskningslære – 5 timer)

Ved Nesodden vgs tilbyr vi følgende fremmedspråk:

  • Fransk, nivå 2
  • Spansk nivå 1 og 2
  • Tysk, nivå 2

Hvis du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, fortsetter du med samme fremmedspråk på nivå 2 i Vg1 og Vg2.

Hvis du ikke har hatt fremmedspråk, eller ønsker å bytte fremmedspråk, begynner du med opplæring i spansk 1 og har dette språket i Vg1, Vg2 og Vg3.

Matematikk

I Vg1 må du velge enten teoretisk eller praktisk matematikk. Ved skolestart gjennomfører vi en kartlegging for å veilede deg slik at du velger den varianten som passer best.

Praktisk matematikk (1P):  Faget vil være mer praktisk vinklet i forhold til emnene som tas opp, og fokuserer dermed mer på hva matematikken kan brukes til. Emnene som tas opp, er: tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighetsregning og funksjoner.

Teoretisk matematikk (1T):  Faget er for deg som tenker at du skal fortsette med realfag. Faget er mer krevende enn den praktiske varianten og tar i større grad for seg den matematiske teorien og utledningene som ligger til grunn for emnene. Du bør være fortrolig med matematikk fra ungdomskolen for å komme gjennom arbeidsmengden som kreves her. Emnene som tas opp er: tall og algebra, geometri, sannsynlighetsregning og funksjoner.

Veien videre i matematikk er som følger:

Mer info kommer!

Realfagsklassen

Kontaktpersoner

Nils Mauritz Brundtland

Avdelingsleder Realfag

Avdelingsleder Realfag

E-post Nils.Mauritz.Brundtland@nesodden.vgs.no

Tine Merakerås

Avdelingsleder engelsk, samfunnsfag, mediefag og tverrfaglig team

E-post Tine.Merakeras@nesodden.vgs.no

Ragnhild Meland

Avdelingsleder norsk og fremmedspråk

E-post Ragnhild.Meland@nesodden.vgs.no