Innføringsår for minoritetsspråklige Vg1

Opplæringen tar sikte på å forberede elevene til ordinære kurs innenfor både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram og er spesielt tilpasset flerspråklige elever. Elevene får undervisning i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, engelsk, naturfag, kroppsøving og arbeidslivsfag. I alle fag er det et mål å lære norsk.

I alle fag fokuseres det på muntlige ferdigheter, lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter.

Elever med rett til videregående opplæring får utvidet retten fra tre til fire år når de fullfører innføringskurset. Innføringskurset er ikke en del av denne utvidede retten.  De får skriftlig vurdering uten karakter i alle fag. Elevene vil få et faglig grunnlag for å kunne søke ordinære kurs på Vg1, gjennom kunnskap om grunnleggende ferdigheter og gode opplevelser gjennom skolearbeid og aktiviteter.

Fagene vil i hovedsak fordele seg slik:

Norsk – 10 timer
Engelsk – 5 timer

Samfunnsfag – 5 timer

Matematikk – 4 timer

Naturfag – 4 timer

Kroppsøving – 2 timer

Ta kontakt med Tine Merakerås hvis du har noen spørsmål.

Tlf: 66964200